מאמרים – HD

מאמרים

בעיית היונים במרחב הציבורי

בעיית היונים במרחב הציבורי

בישראל כמו בעולם יש בעיית ציפורים באזורים עירוניים,  הציפורים מחפשים להם מסתור ומקומות קינון. הציפורים מהוות רעש וגם מטרד תברואתי ע״י כמויות גדולות...