מאמרים – HD

מאמרים

בעיית היונים במרחב הציבורי

בעיית היונים במרחב הציבורי

בישראל כמו בעולם יש בעיית ציפורים באזורים עירוניים,  הציפורים מחפשים להם מסתור ומקומות קינון. הציפורים מהוות רעש וגם מטרד תברואתי ע״י כמויות גדולות...
Accessibility
Adjust text colors
Checked mark
Adjust heading colors
Checked mark
Adjust background colors
Checked mark